Asil:

  • İbrahim Ata
  • Sedef Karagöz
  • Şenol Kireççi

Yedek:

  • Bülent Kılıçkan