Ehliyetsiz Araç Kullanımı ve Hız Sınırı Aşımı

Sayın Site Sakinleri ,

Son günlerde Site içerisinde Trafik Kanununa ve Yönetim Planına aykırı olarak ehliyetsiz araç kullanımı ve site içi hız sınırı olan saatte 20 Km’lik hız sınırını aşan şekilde araç kullanım olayları yaşanmaktadır.

Bu şekilde davranışlar site sakinleri için rahatsızlık yaratmakta olup, site sakinlerinin can ve mal güvenliği içinde tehlikeye yaratmaktadır.

Ehliyetsiz araç kullanımı ve site içi hız sınırı olan saatte 20 Km’lik hız sınırını aşan şekilde araç kullanımı Trafik Kanunu ve Yönetim Planına aykırı olduğu gibi, Kat Mülkiyeti  Kanunu’nun 18. Maddesinin  “ Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. “ hükmüne de aykırıdır.

Yukarıda açıklanan nedenler ile site içersinde ehliyetsiz araç kullananlar ve site içi hız sınırı olan saatte 20 Km’lik hız sınırını aşan şekilde araç kullananların   tespit edilerek cezai işlem uygulanması için Trafiğe bildirilmesi ve ayrıca haklarında Kat Mülkiyeti Kanunu’nun  18. Maddesine aykırılıktan dolayı kanuni işlem başlatılması söz konusudur.

Tüm site sakinlerinin bu tür olayların engellenmesi için gerekli hassasiyeti göstermesini rica ederiz.

 

Saygılarımızla

BAUTEK KUĞU EVLERİ SİTESİ

                                                                                                                              YÖNETİM KURULU

 

Bautek Kuğu Evleri 2017 Yılı Olağan Kat Malikleri Kurulu Toplantı Çağrısı

BAUTEK KUĞU EVLERİ 2017 YILI OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

        Bautek Kuğu Evleri Kat Malikleri, aşağıda belirtilmiş olan gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, 21 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 11:00 da Bautek Kuğu Evleri Sosyal Tesis salonunda Bautek Kuğu Evleri Sitesi 2017 Yılı Olağan Blok Kat Malikleri Toplantısı’nı icra etmek maksadıyla toplanacaklardır.

Bu toplantıda yeterli sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap aranmaksızın 29 Ocak 2017 Pazar günü saat 11:00 da aynı yerde Bautek Kuğu Evleri Sosyal Tesis salonunda yapılacaktır.

Toplantıya katılamayacak olan malikleri arzu ederlerse 2017 Yılı Kat Malikleri Olağan Genel Kurulunda kendilerini temsil ve oy hakkını kullanacak bir vekil tayin edebilirler (Yönetim Planı 31. Ve 36. Madde ve alt bentleri, KMK 29. Ve 31. maddeler) . Vekâletin geçerli olması için vekil tayin edilen kişinin ve Malikin ekli vekâlet belgesini doldurması ve vekil tayin edilen kişinin bu belgeyi 2017 Yılı Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmadan önce site müdürüne beyan etmesi gerekmektedir.

Toplantı gündemi;

  1. Açılış ve yüce önder Atatürk ile tüm şehitlerimizin anısına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
  2. Divan oluşturulması ve Divana toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
  3. 2016 yılı faaliyet raporunun sunulması.
  4. 2016 yılı denetim raporunun sunulma.
  5. 2016 yılı işlemleri bakımından Yönetimin ibrası.
  6. 2016 yılı denetimi bakımından Denetçinin ibrası.
  7. 2016 yılı yeni yönetici ve denetçinin seçimi.
  8. 2017 yılı için planlanan İşletme ve Yatırım bütçesinin okunması ve oylanması.
  9. Dilek ve temenniler.
  10. Kapanış.

EK: Vekâlet Dilekçesi

Saygılarımızla.

BAUTEK KUĞU EVLERİ YÖNETİM KURULU

 

2017_O.G.K.Cagri_Pusulasi