Bautek Kuğu Evleri Kat Malikleri, aşağıda belirtilmiş olan gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 11:00 da Bautek Kuğu Evleri Sosyal Tesis salonunda, Bautek Kuğu Evleri Sitesi 2018 Yılı Olağan Kat Malikleri Genel Kurulu Toplantısı’nı icra etmek maksadıyla toplanacaklardır.