Bautek Kuğu Evleri 2017 Yılı Olağan Kat Malikleri Kurulu Toplantı Çağrısı

BAUTEK KUĞU EVLERİ 2017 YILI OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

        Bautek Kuğu Evleri Kat Malikleri, aşağıda belirtilmiş olan gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, 21 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 11:00 da Bautek Kuğu Evleri Sosyal Tesis salonunda Bautek Kuğu Evleri Sitesi 2017 Yılı Olağan Blok Kat Malikleri Toplantısı’nı icra etmek maksadıyla toplanacaklardır.

Bu toplantıda yeterli sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap aranmaksızın 29 Ocak 2017 Pazar günü saat 11:00 da aynı yerde Bautek Kuğu Evleri Sosyal Tesis salonunda yapılacaktır.

Toplantıya katılamayacak olan malikleri arzu ederlerse 2017 Yılı Kat Malikleri Olağan Genel Kurulunda kendilerini temsil ve oy hakkını kullanacak bir vekil tayin edebilirler (Yönetim Planı 31. Ve 36. Madde ve alt bentleri, KMK 29. Ve 31. maddeler) . Vekâletin geçerli olması için vekil tayin edilen kişinin ve Malikin ekli vekâlet belgesini doldurması ve vekil tayin edilen kişinin bu belgeyi 2017 Yılı Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmadan önce site müdürüne beyan etmesi gerekmektedir.

Toplantı gündemi;

  1. Açılış ve yüce önder Atatürk ile tüm şehitlerimizin anısına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
  2. Divan oluşturulması ve Divana toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
  3. 2016 yılı faaliyet raporunun sunulması.
  4. 2016 yılı denetim raporunun sunulma.
  5. 2016 yılı işlemleri bakımından Yönetimin ibrası.
  6. 2016 yılı denetimi bakımından Denetçinin ibrası.
  7. 2016 yılı yeni yönetici ve denetçinin seçimi.
  8. 2017 yılı için planlanan İşletme ve Yatırım bütçesinin okunması ve oylanması.
  9. Dilek ve temenniler.
  10. Kapanış.

EK: Vekâlet Dilekçesi

Saygılarımızla.

BAUTEK KUĞU EVLERİ YÖNETİM KURULU

 

2017_O.G.K.Cagri_Pusulasi

Peyzaj Bakımı Kış Dönemi Programı

KUĞU EVLERİ SİTESİ PEYZAJ BAKIMI, KIŞ DÖNEMİ PROGRAMI

Kış mevsimi Bahçe bakım işleri Aralık, Ocak, şubat ayı ilk yarısını kapsamaktadır.
Kış mevsimi nedeniyle , çim alanlar da ve diğer. Bitkiler de büyüme ve gelişme evresi ilkbahara kadar durmuştur. Sonbahar bakımlarımızda budama,gübreleme, çimlerin biçilmesi gibi bakım faliyetlerini tamamlamış bulunmaktayız.
Kış mevsimi bakımı:
çim kenarlarının düzeltilmesi, yabani otların temizlenmesi, bitki kök boğazı çevresinde çıkan çim ve yabani otların temizliği, sıkışmış ve kaymaklanmış toprak tabakasının çok derin olmamak şartıyla çapalanarak kabartılması( don olayının olduğu günler de kesinlikle yapılmayacak) , sonbahar döneminden kalan yaprak, kuru dal ve solmuş kurumuş mevsimlik çiceklerin temizliği ve meyve ağaçları ve bazı süs bitkilerinde mantar türü ve diğer mikro organizmaların hastalıklarına karşı uygun hava koşullarında kış dönemi ve erken ilkbahar dönemi olarak iki defa bordo bulamacı ilaçlaması yapılacaktır. Ev sahipleri kendi istekleri doğrultusunda varsa saksı çiçeklerini dona karşı korumak amacıyla kış bahçesine almaları uygun olacaktır.
Kış bakım programımımız dört bahçe elemanına eşit olarak dağıtılmış ve her bahçe elemanın bakım yapacağı bahçeler numaralara göre aşağıda ki gibidir. Hava şartlarının uygun olduğu koşularda bahçe bakımları şubat ayının ilk yarısına kadar tamamlanacaktır. Havanın karlı olduğu günler de bahçe elemanları yol ve kapı girişlerinin kardan temizlenmesi gibi işlerde görev alacaklardır.
1’den-24’e kadar olan villa bahçeleri YUSUF AYDINOĞLU
25–49’a kadar “ “ ARİF KAVAKLI
50–74’e kadar “. “”. TAHSİN AYDIN
75–98’e kadar RAMİZ ADA
Site girişi, sosyal tesis, gölet bölgesi, ve diğer site ortak alanları
Dört bahçe elemanı tarafından ortak olarak yapılacaktır.

Hazırlayan: Kadri İyigün (peyzaj mimarı)